Eén van de eerste zaken die geregeld wordt bij het betrekken van een bedrijfspand is de indeling van de ruimte. Hoe dit gebeurt, hangt af van verschillende factoren. Hoeveel medewerkers krijgen een eigen werkplek,

welke medewerkers gaan samen in één ruimte werken, is er opslagruimte

nodig? etc.

 

Ook bij de materiaalkeuze zijn diverse factoren bepalend. Is er veel geluidshinder, meer dan gemiddeld gevaar voor brand, moet de ruimte

ingericht worden voor de ontvangst van bezoekers of speelt het "uiterlijk"

een minder grote rol, zoals in een magazijn? Of het nu een nieuwbouwpand betreft of het aanpassen van een bestaand pand, er zijn tegenwoordig veel mogelijkheden.

 

Zoals vermeld, stelt de bedrijfsactiviteit eisen aan de indeling van de bedrijfsruimte. Tenslotte is er voor een restaurant met zalen een andere

indeling gewenst als voor een kantoorpand. Daarnaast spelen ook persoonlijke voorkeur en het beschikbare budget een belangrijke rol.

 

Radax weet al 31 jaren wat het betekent om maatwerk te leveren.

Graag denken wij met U mee als het gaat om het aanbrengen van

de juiste "kaders".

 

Wij hebben oor en oog voor Uw specifieke wensen.